O tym, jak dostaliśmy trzy makarony i była drama

O tym, jak dostaliśmy trzy makarony i była drama